Ykkösasiakkuuden rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Porin Ykkösapteekin kanta-asiakasrekisteri.

Rekisterin pitäjä

Porin Ykkösapteekki
Liisankatu 2–4
28100 Pori
puh. 02 630 2300
Rekisteristä vastaa Porin Ykkösapteekin apteekkari Markku Lampero.

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Kanta-asiakasrekisterin tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa Porin Ykkösapteekissa vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakaspalvelua.

Kanta-asiakasrekisteriin talletetaan kaikista kanta-asiakkaista

  • Sukunimi ja etunimi
  • Sairausvakuutuslain mukaisten korvausten laskemiseksi asiakkaan sosiaaliturvatunnus sekä mahdolliset erityiskorvattavien sairauksien numerot
  • Asiakasnumero
  • Asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja asiakasryhmät
  • Asiakkaan ostotiedot 24 kk ajan.  Apteekki voi muun muassa seurata sairausvakuutuslain mukaisen asiakaskohtaisen kattosumman täyttymistä sekä hallita asiakkaan kokonaislääkityksen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Asiakas voi pyytää yhteenvedon Porin Ykkösapteekista toimitetuista reseptilääkkeistä korkeintaan kahden vuoden ajalta.

Kanta-asiakasrekisteriin talletetaan asiakkaan ilmoittamat

  • Asiakkaan yhteystiedot
  • Asiakkaan mahdolliset lääkehoidon kannalta tärkeät asiat: huomioitavat sairaudet, allergiat, yliherkkyydet, lääkeainesopimattomuudet sekä hoitava lääkäri
  • Laskutusta varten mahdollinen työpaikkakassa, vakuutusyhtiö tai muu maksaja.

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää

  • Porin Ykkösapteekin tiedotteiden lähettäminen sähköpostitse asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.

Osoitetietoja ei luovuteta muiden yritysten käyttöön.

Rekisterin suojaus

Kanta-asiakkaiden tiedot tallentavat asiakasrekisteriin siihen valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla. Verkkosivustolla henkilötiedot lähetetään suojatulla yhteydellä.

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus.

Liittymällä kanta-asiakkaaksi joko paperilomakkeella tai verkkosivustolla asiakas hyväksyy antamiensa tietojen tallentamisen Porin Ykkösapteekin kanta-asiakasrekisteriin sekä muut kanta-asiakaslomakkeessa esitetyt asiat.


Voit ladata rekisteriselosteen PDF-muodossa tästä.